Telefon/Phone/โทรศัพท์

+ 46 8 462 91 90
 

Adress/ADDRESS/ที่อยู่

Consilio Advokatbyrå AB
P.O. Box 127
S-551 13 JONKOPING
 

Besök/Visit/พบปะพูดคุย
Efter tidbokning/Appointment required/นัดหมาย

ADVOKATBYRÅNS ALLMÄNNA VILLKOR

Advokatbyråns allmänna villkor finner Du i nedan bifogade PDF fil. Du behöver Adobe Reader för att kunna läsa den. Har Du inte installerat dennna programvara så hämtar Du den här.
 

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Konsumenttvistnämnden, är en instans som ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Läs mer här

ADVOKATBYRÅNS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Hur Advokatbyrån hanterar personuppgifter mm enligt Dataskyddsförordningen finner Du här.

FURTHER INFORMATION IN ENGLISH OR THAI

Further information about complaints between the Law Firm and consumers, or about how the Law Firm handles personal data, may be obtained by contacting us by e-mail or telephone.